Sunday, 22 May 2011

Rimski forum u minijaturi !

Ovaj model foruma napravio je Robert Garbis 1982. godine.
Preuzeto sa : http://www.howtobearetronaut.com/
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...